Projekty

Název projektu: Zvýšení standardu služeb hotelu „U Studánky“ Horní Lomná

Reg. č. projektu: 18/003/19210/780/152/001169

Cíle a výsledky projektu:  Navýšení standardu ubytování a doprovodných služeb, modernizace zařízení, snížení energetické náročnosti, zvýšení bezpečnosti klientů v areálu hotelu, vyhovění požadavkům hygieny na HACCP a úpravu bazénové vody. Odstranění zatékání do půdních prostor přes střešní krytinu.

Výše poskytnuté dotace: 449 100,- Kč

Projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci výzvy č. 2 MAS Jablunkovsko.